Besparing

Vid ett försämrat inomhusklimat med växlande varma och kalla rum resulterar den ojämna fördelningen att kostnaden för uppvärmningen blir mycket dyr. Injustering av värmesystemet betyder i regel en direkt besparing på minst 15 %.

Vi hjälper dig med följande

 • Injustering av värmesystemet
 • Injustering av kylsystemet
 • Värmebehovsberäkningar
 • Radiatorventilbyte
 • Stamventilbyte
 • Felsökning

Svensk Fjärrvärme

Utdrag ur Värdet av injustering FoU | 2005:134
"Sedan den senaste injusteringen för 10 – 15 år sedan har förinställningen ökats för ungefär 65 % av ventilerna, i vissa fall till helt öppet läge. Ett injusterat värmesystem är således en ”färskvara”, eftersom systemet successivt förändras."

Vart INJUSTERAR VI

 • Västernorrland
 • Gävleborg
 • Hudiksvall
 • Sundsvall
 • Söderhamn
 • Gävle
 • Härnösand

Kontakta oss för offert

Kontakt

INCEKA VVS-Teknik AB
Trädgårdsvägen 11
829 50 Bergsjö

Matias Klint
klint@inceka.se
070 311 12 49